Securitatea Muncii - Instructaj Periodic

0 (0)
Overview
Curriculum
Reviews

Materialul analizat este un ghid complex de instruire pentru securitatea și sănătatea în muncă (SSM), care acoperă aspecte detaliate privind riscurile de accidentare, măsuri preventive, prim ajutor, utilizarea echipamentelor de protecție, și proceduri de urgență. Pe baza conținutului documentului, am identificat 10 secțiuni principale, cu o descriere și trei puncte cheie pentru fiecare:

 1. Introducere și prevederi generale:

  • Prezentarea legislației relevante și a obligațiilor angajatorilor.
  • Riscurile generale de la locul de muncă.
  • Importanța instruirii și a demonstrațiilor practice.
 2. Riscuri specifice locului de muncă:

  • Identificarea și evaluarea riscurilor pentru fiecare post.
  • Exemple de acțiuni greșite și omisiuni periculoase.
  • Factori de risc mecanic, termic, chimic, și biologic.
 3. Măsuri de prim ajutor:

  • Proceduri de asigurare a locului accidentului.
  • Tehnici de prevenire a agravării stării accidentatului.
  • Stabilirea contactului și intervenția pentru persoanele inconștiente.
 4. Prevenirea și combaterea incendiilor:

  • Instrucțiuni pentru acordarea primului ajutor în caz de incendiu.
  • Utilizarea stingătoarelor și a hidranților.
  • Planuri de evacuare și măsuri de autoprotecție.
 5. Fracturi și imobilizări:

  • Diferențierea și tratarea tipurilor de fracturi.
  • Tehnici de imobilizare cu și fără atele.
  • Măsuri specifice pentru fracturile costale și vertebrale.
 6. Plăgi și bandaje:

  • Clasificarea și tratamentul diferitelor tipuri de plăgi.
  • Tehnici de bandajare și prevenirea complicațiilor.
  • Importanța menținerii curățeniei și prevenirii infecțiilor.
 7. Hemoragii:

  • Identificarea și controlul hemoragiilor externe și interne.
  • Utilizarea compreselor și bandajelor compresive.
  • Măsuri de urgență pentru oprirea pierderii de sânge.
 8. Arsuri:

  • Clasificarea arsurilor și primul ajutor corespunzător.
  • Proceduri de răcire și bandajare.
  • Măsuri specifice pentru arsuri prin electrocutare.
 9. Entorse și leziuni ale gleznei:

  • Recunoașterea și tratamentul entorselor.
  • Tehnici de imobilizare și reducere a inflamației.
  • Importanța evaluării medicale după acordarea primului ajutor.
 10. Semnalizarea de securitate și sănătate:

  • Obligațiile angajatorilor privind semnalizarea adecvată.
  • Tipuri de semnalizare și semnificația lor.
  • Consultarea și participarea lucrătorilor la implementarea semnalizărilor.

Aceste secțiuni oferă o imagine de ansamblu asupra diversității temelor abordate în instruirea SSM, evidențiind importanța unei pregătiri cuprinzătoare pentru prevenirea accidentelor și gestionarea situațiilor de urgență la locul de muncă

Curriculum

 • 7 Sections
 • 16 Lessons
 • 0 Quizzes
 • 0m Duration
Expand All
1. Introducere în SSM și legislație
5 Lessons0 Quizzes
 1. Introducere și prevederi generale
 2. 1.1 Introducere în Legea nr. 319/2006
 3. 1.2 Obligațiile Angajatorilor în cadrul SSM
 4. 1.3 Obligațiile Angajaților în cadrul SSM
 5. 1.4 Importanța Instruirii în cadrul SSM
2. Identificarea și evaluarea riscurilor
4 Lessons0 Quizzes
 1. 2.1 Introducere despre Riscurile de la Locul de Muncă
 2. 2.2 Identificarea Riscurilor
 3. 2.3 Evaluarea Riscurilor
 4. 2.4 Măsuri de Prevenție și Control
3. Primul ajutor
7 Lessons0 Quizzes
 1. 3.1 Asigurarea Locului Accidentului și Prevenirea Agravării Situației
 2. 3.2 Stabilirea Contactului cu Persoana Accidentată
 3. 3.3 Fracturi
 4. 3.4 Plăgi și Bandaje
 5. 3.5 Hemoragii
 6. 3.6 Arsuri
 7. 3.7 Alte Urgențe Medicale
4. Prevenirea și combaterea incendiilor
0 Lessons0 Quizzes
5. Protecția personală și echipamentul de protecție
0 Lessons0 Quizzes
6. Ergonomia la locul de muncă
0 Lessons0 Quizzes
7. Semnalizarea de securitate
0 Lessons0 Quizzes
0 out of 5

0 user ratings

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Course Access

This course is password protected. To access it please enter your password below: